Casa Ramona i Maynés o de Les Columnes Trencades

Carrer dels Caputxins, 6

Any de construcció: 1858-1860
Mestre d’obres: Andreu Bosch i Menós
Promotor: Jaume Marià Ramona i Maynés (notari)
Estil: Neoclàssic – Romàntic

El seu element més característic són les dues columnes seccionades que hi ha al vestíbul de l’edifici penjant dels dos extrems d’un arc. Diu la tradició que són fruit d’una aposta del propietari segons la qual encara que es tallessin les columnes la casa restaria intacta, ja que aquestes no hi tenen cap funció estructural.

Edifici entre mitgeres de planta baixa, entresòl, principal i golfes amb coberta a dues vessants i una torratxa amb coberta de pavelló. La façana principal és de carreus de marbre de diferents tonalitats i presenta una composició simètrica. La porta d’ accés, d’ arc de mig punt, ocupa els nivells de planta baixa i entresòl. Les obertures laterals de la planta baixa han estat modificades i les de l’ entresòl són quadrades. A la planta principal hi ha, als extrems, dues tribunes amb estructura de ferro i, centrat, un balcó corregut amb tres obertures. Les golfes ventilen a través de finestres rectangulars i d’ulls de bou. L’ edifici es corona amb una cornisa i capcer esglaonat. Al pati posterior hi ha una capella – oratori neogòtica, on l’arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert intervingué en la seva restauració i en el disseny de l’altar i de divers mobiliari. Cal destacar el vestíbul central, cobert amb volta d’ aresta rebaixada i amb un pòrtic de tres arcs, on hi ha les columnes “trencades” que donen nom a la casa, i la caixa de l’ escala coberta amb cúpula rebaixada. Conserva la cisterna i fresqueres de l’antic Convent dels Caputxins del segle XVII. L’any 1928, el nou propietari, Pere Pascual, hi va fer instal·lar les conduccions de gas i electricitat, i el 1949 l’edifici experimentà una reforma a la planta baixa a fi d’unificar els espais interiors.

Actualment s’ utilitza per activitats diverses i una part està en desús.

Bibliografia

  • Marsé, P., Mallofré, A. i Gené, L, De Vilanova i la Geltrú: la memòria, captiva en imatges i alliberada en fantasies, 1998 (pp. 107-109)
  • VV.AA., “Americanos, Indianos”. Arquitectura i Urbanisme al Garraf, Penedès i Tarragonés (Baix Gaià) segles XVIII-XX, 1990

Enllaços d’interès

Geolocalització

41º 13’ 30’’ N i 1º 43’ 34’’ E