Casa Junqué i Escofet

Plaça dels Cotxes, 3

Any de construcció: 1868
Mestre d’obres: Josep Salvany Juncosa (Vilanova i la Geltrú 1825-1898)
Promotor: Ramón Junqué i Escofet (indiano)
Estil: Neoclacissisme

Va ser la residència familiar de Ramon Junqué i Escofet, que havia fet de comerciant a l’ Havana entre 1840 i 1867. Es tracta d’un dels màxims exponents de mansió feta amb la fortuna indiana i que contribuí a canviar en poc temps tot el tramat urbà.

Edifici de planta baixa, dos pisos i golfes, que fa cantonada entre la Plaça dels Cotxes i el carrer de Santa Eulàlia. La façana principal, que dóna a la Plaça dels Cotxes, és de composició simètrica. A la planta baixa hi ha tres obertures d ‘accés d’ arc de mig punt peraltat i dues finestres allindades, amb motllura superior en forma de frontó triangular. Al primer pis hi ha un balcó corregut, que es perllonga al carrer de Santa Eulàlia, amb barana de ferro i dues tribunes laterals i les finestres són ornades sobre la llinda amb un entaulament d’ inspiració clàssica. Les cinc obertures d’ aquest pis són rectangulars i emmarcades per motllures. El segon pis té un balcó central corregut, amb tres obertures rectangulars i dos balcons laterals i està separat de les golfes per una cornisa motllurada. Les obertures de les golfes són quadrades. L’ edifici és coronat amb una barana, al mig de la qual hi ha un frontó decoratiu amb les inicials “R. J.” La coberta és amb terrat a la catalana, on sobresurten la caixa d’ escala i alguna construcció complementària. Els diferents cossos de la façana són emmarcats amb pilastres de carreuat.. A la façana principal hi ha a data de 1868.

Es va mantenir com a residència familiar fins al 1892, any en què experimentà obres de reforma i condicionament per adequar el primer pis a la funció d’ escola, regida per les religioses missioneres de la Immaculada Concepció. L’any 1893 neix en aquesta casa l’artista Enric Cristòfol Ricart i Nin.

Actualment és un centre d’ensenyament.

Bibliografia

  • Marsé, P., Mallofré, A. i Gené, L, De Vilanova i la Geltrú: la memòria, captiva en imatges i alliberada en fantasies, 1998 (pp. 111-113)
  • VV.AA., “Americanos, Indianos”. Arquitectura i Urbanisme al Garraf, Penedès i Tarragonés (Baix Gaià) segles XVIII-XX, 1990

Enllaços d’interès

Geolocalització

41º 13´30’’ N i 1º 43’ 35’’ E