Can Roig / Casa Milà

Carrer dels Caputxins, 25-27

Any de construcció: 1884
Mestre d’obres: Francisco Bueno Roig
Promotor: Joan Roig i Serra
Estil: Arquitectura del romanticisme neoclàssic

Joan Roig Serra era propietari rural, col·laborador del Diari de Vilanova i comptador de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Fou pare de l’advocat Josep Roig Ventosa i oncle de l’enginyer agrònom Joan Ventosa i Roig.
Es tracta d’un edifici entre mitgeres destinat a habitatge unifamiliar.

Es tracta d’un edifici de planta sensiblement rectangular amb tres crugies perpendiculars a la façana, compost de planta baixa, entresolat a les crugies laterals, dues plantes pis i golfa-estudi, reculada de façana, de nova construcció. Té un vestíbul central amb arrencada d’escala d’accés a plantes primera i segona i escales secundàries i piscina al terrat de la planta segona. L’escala és de volta a la catalana. La façana principal té una composició simètrica sobre eixos verticals. A la planta baixa destaca el portal central de mig punt i obertures laterals amb arc carpanell formades per portal i finestra a l’altell. Té balcó corregut amb tres obertures a la planta primera i tres balcons a la planta segona. A la planta baixa les botigues i vestíbul estan decorades amb artesanat de guix. Es destaca a la planta primera una sala central i unes dependències laterals decorades amb guixeries i fusteria policromades, papers decorats, etc. A la planta segona, les dependències de façana i la sala posterior també tenen guixeries i mobiliari de l’època. També es destaquen l’estucat al foc, els importants mosaics hidràulics, les baranes de ferro fos, el marbre a escala principal i les balustres de pedra artificial.

Enllaços d’interès

Geolocalització

41.225522,1.725828