Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel•lectual i el disseny gràfic, són propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Tots els drets estan reservats. Únicament s’autoritza la reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que se citi la font. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals, normes i ordenances que hagin de ser publicades formalment al BOP i a altres diaris oficials, l’edició oficial de les quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat de modificar, ampliar i/o suprimir sense previ avís els continguts, la presentació o la configuració del web, així com les seves informacions. D’igual manera, l’ús que puguin fer els usuaris dels serveis prestats no pressuposa el dret a continuar disposant d’aquests serveis.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Política de privacitat

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú garanteix la seguretat i confidencialitat de la informació de caràcter personal d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Les persones de les quals l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posseeixi dades de caràcter personal, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel•lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal:

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Secretaria
Pl. de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú

indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).