El patrimoni de Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú és una ciutat que compta amb un important llegat patrimonial. La mirada interessada i l’atenció sobre aquests elements patrimonials ens dóna la possibilitat d’efectuar lectures variades. Fàcilment podrem descobrir aspectes que a primer cop d’ull ens passen desapercebuts. Són elements i conjunts diversos, realitzats en diferents èpoques amb les característiques pròpies de cada moment històric.

Dins el patrimoni de Vilanova i la Geltrú resulta especialment interessant la petjada que el segle XIX va deixar damunt la ciutat. L’exemple més evident és el projecte i execució de l’Eixample Gumà (1876), un model d’urbanisme modern per la part nova de la ciutat que unia els nuclis de la Geltrú i de la Vilanova vella amb la platja, el barri de la Marina, també dit Sa LLacuna o Baix-a-Mar.