Jaciment Arqueològic d’Adarró

Plaça d’Adarró, 3
Tel. 938 140 000

Poblat ibèric de l’ètnia dels Cossetans construït entre els segles V i I aC, i vil·la romana situada dins el territori de Tarraco.
La part visitable correspon al poblat ibèric.