Francesc Gumà i Ferran

(Vilanova i la Geltrú, 1833 – 1912)
Empresari.

Francesc Gumà i Ferran, fill d’una família benestant de Vilanova i la Geltrú, va fer bona part de la seva fortuna a Matanzas, on establí una casa de comerç amb els seus germans. Tornat de Cuba, es dedicà a fer inversions a Catalunya. A Barcelona participà en la Societat Tramvia de Barcelona a Sants, entre d’altres. A Vilanova i la Geltrú va concloure la façana de l’església de Sant Antoni, finançà el plànol de l’eixample, va promoure l’Exposició Regional, etc. Però les seves aportacions més importants foren la construcció del ferrocarril Barcelona-Vilanova-Valls i la fundació del Banc de Vilanova.

Francesc Gumà i Ferran era fill de l’empresari i propietari de la Fàbrica de la Rambla a Vilanova i la Geltrú, en la qual va començar a treballar als quinze anys, després d’haver fet l’ensenyament primari a Vilanova i la Geltrú i d’estar dos anys intern a Barcelona. Al cap de poc temps s’establí a Matanzas (Cuba) i heretà la fàbrica del seu pare, que morí poc després d’haver marxat ell. Allà tenia una casa de comerç amb els seus germans, fins al 1871, quan per motius de salut retornà a Vilanova i la Geltrú. Tornat de Cuba amb una fortuna considerable, es dedicà a fer inversions a Catalunya. A Barcelona participà en la Societat Tramvia de Barcelona a Sants, entre d’altres. A Vilanova i la Geltrú, va concloure la façana de l’església de Sant Antoni, finançà el plànol de l’eixample, va promoure l’Exposició Regional, etc. Però les aportacions més importants foren la construcció del ferrocarril Barcelona-Vilanova-Valls i la fundació del Banc de Vilanova. El finançament per a la línia fèrria no va tenir cap subvenció estatal. El març de 1886 dimití com a director-gerent de la Compañía del Ferro-carril de Madrid y Zaragoza a Barcelona davant de les dificultats i el poc suport de la premsa. A partir de llavors es retirà de la vida empresarial, però continuà participant en la vida pública vilanovina.

Referències locals

  • El monument als promotors del ferrocarril erigit al centre de la Plaça de l’Estació es va realitzar en homenatge a Francesc Gumà.
  • Al costat de les Escoles Pies es troba el parc que va fer construir per al gaudi de tots els ciutadans.
  • La cruïlla de les Rambles Principal i de la Pau porta el seu nom.
  • Monument al ferrocarril a la plaça d’Eduard Maristany

Bibliografia

  • ALTADILL, Miquel. Francesc Gumà i Ferran : 1833 – 1912. Vilanova i la Geltrú : Ajuntament, 1999.
  • FERRER, Jordi i Anna MOMPART. Plano general de Villanueva y Geltrú: 1876. Facsímil d’un original dipositat a la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2007.
  • MARTÍNEZ ROIG, Xavier. El Banc de Vilanova. Vilanova i la Geltrú: Consell Comarcal del Garraf, 1998.
  • VIRELLA I BLODA, Albert. Quan els camins de terra s’obriren a Vilanova i la Geltrú. Vilafranca del Penedès, 1981.