Casa Gregori Ferrer Soler

Carrer de Sant Joan, 16-18

Any de construcció: 1865
Mestre d’obres: Josep Fabrés i Fontanals
Promotor: Gregori Ferrer i Vidal (comerciant)
Estil: Neoclassicisme – Romàntic

Gregori Ferrer Soler, comerciant que marxà a l’Havana l’any 1808, va ser qui edificà la casa, tot i que la casa és coneguda pel nom del seu nebot, Jenaro Ferrer i Vidal. Pels volts dels anys 1870 la casa era seu del Consolat d’Itàlia a Vilanova i la Geltrú, doncs Gegori Ferrer, a més de formar part de l’empresa Gran Acueducto, que realitzà la portada d’aigües a la ciutat, fou agent consular d’ Itàlia. Dels seus interiors destaquen les pintures murals.

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, que fa cantonada entre els carrers de Sant Joan i Caputxins. De gran volum, presenta tres plantes d’alçada, golfes i torratxa destinada a palomar. La façana és composta seguint eixos verticals, balcó corregut fent cantonada, finestra de tribuna i, a l’ extrem de la façana que dóna al carrer de Sant Joan, hi ha un cos lateral d’ una sola planta amb una galeria d’arcades de mig punt, amb cornisa de remat i gerros ceràmics damunt de les pilastres. Les obertures dels pisos superiors són totes allindades, emmarcades en pedra i de dimensions decreixents en alçària. Té coberta a dues vessants a la cantonada i plana a la resta. Les façanes presenten modificacions efectuades al llarg del temps. De les obertures de la planta baixa es conserva el portal d’ accés del carrer de Sant Joan, amb porta d’ arc escarser i un interessant vestíbul. A l’ interior de la primera planta encara es conserven pintures decoratives originals. Dels seus interiors destaquen les pintures murals i damunt de tela de les parets i els sostres, degudes, de ben segur, al pintor i militar, capità de caçadors, Josep Beringola, que durant la seva estança a Vilanova i la Geltrú, decorà molts habitatges propietat de la burgesia d’aquell temps.

Es va bastir l’any 1865, d’acord amb la inscripció que apareix a la clau de l’arc del portal d’accés. Posteriorment, el 1871, la propietària, Àngels Ferret de Ferrer va sol·licitar permís per a la construcció al primer pis d’una galeria d’arcades sota la direcció del mestre d’obres Josep Fabrés i Fontanals. L’any 1942, l’ arquitecte municipal Josep Mª Miró i Guibernau va donar la conformitat per a la realització d’obres de reforma i redistribució interior de la segona planta, sol·licitades pel propietari, Jenaro Ferrer.

Bibliografia

  • Rodrigo Alharilla, Cases d’Indians, 2004 (p. 46-53)
  • Marsé, P., Mallofré, A. i Gené, L, De Vilanova i la Geltrú: la memòria, captiva en imatges i alliberada en fantasies, 1998 (pp. 115-117)

Enllaços d’interès

Geolocalització

41º 13’ 33’’ N, 1º 43’ 32’’ E